Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til miljøvernministeren

Om å styrke vernet av Oslomarka og stanse utredningen av ny E18 med mulig trasé gjennom sørlige deler av området

Datert: 19.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Statsråden har varslet et sterkere vern om bynære marker gjennom en egen markalov. Samtidig har Samferdselsdepartementet iverksatt utredning av mulig trasé for ny E18 gjennom sørlige deler av Oslomarka, det såkalte "Ski øst"-alternativet.

Kan statsråden love at hun som en del av arbeidet med å styrke vernet om marka vil stanse utredningen av "Ski øst"-alternativet, slik at brukerne av denne delen av Oslomarka kan være helt sikre på at det er helt uaktuelt med en ny 4-felts motorvei gjennom dette området?


Les hele debatten