Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at Statens vegvesen har kjøpt en eiendom for riving for å bedre trafikksikkerheten langs rv 3 i Hedmark, og om statsråden vil prioritere slike tiltak i framtiden

Datert: 26.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Langs riksvei 3 i Hedmark har Statens vegvesen nylig kjøpt en eiendom for riving for at trafikksikkerheten skal bedres. Dette er bra!

Er slike tiltak noe statsråden vil prioritere i framtiden, bl.a. langs etter denne veien, nettopp for å øke sikkerheten for våre trafikanter?


Les hele debatten