Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for inspeksjon og vedlikehold av bruer for å sikre trygg ferdsel for trafikantene, med henvisning til vedlikeholdsetterslepet på veinettet i Norge

Datert: 02.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med mangelfull dokumentasjon ved bygging og inspeksjon av veitunneler fremkommer det også spørsmål om hvordan sikkerheten for trafikantene på eksisterende bruer ivaretas. Det er et omfattende etterslep når det gjelder vedlikehold av veinettet i Norge. Som tunnelene utgjør bruene en viktig del av veinettet og rammes derfor av vedlikeholdsetterslepet.

Vil statsråden sørge for at rutiner for inspeksjon og vedlikehold av bruer blir gjennomgått for å sikre trygg ferdsel for trafikantene?


Les hele debatten