Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren deler KrFs syn på at norsk skole bør ha en klar forankring i kristne og humanistiske verdier, med henvisning til den viktige rollen kristen tenkning har i vår kulturarv

Datert: 14.02.2007
Besvart: 14.02.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF):


Les hele debatten