Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til justisministeren

Om hvorvidt det er ut fra en reell kriminalitetsvurdering at Regjeringen lar det stå 189 ubesatte stillinger ved Oslo politikammer, eller om det er fordi de rød-grønne pr. i dag ikke styrer Oslo

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I et internt Ap-notat om "storbyseier" i Dagbladet 27. april i år fremgår det at regjeringspartiet vil gå inn for mer politi i Oslo.

Er det fordi det pr. i dag ikke er de rød-grønne som styrer Oslo at Regjeringen lar det stå 189 ubesatte stillinger ved Oslo politikammer, eller er det ut fra en reell kriminalitetsvurdering?


Les hele debatten