Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om behov for vesentlig økte bevilgninger til jernbanen dersom den også for fremtiden skal være en fremgangsrik godstransportør

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I siste nummer av bladet Samferdsel får vi en statusrapport som klart anviser behov for vesentlig økte bevilgninger dersom jernbanen også for fremtiden skal være en fremgangsrik godstransportør.

Når forventer statsråden at Regjeringen vil ha tatt igjen milliardetterslepet i forhold til egne løfter, slik at flere krysningsspor på 600 meter og andre viktige tiltak kan komme på plass?


Les hele debatten