Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om til dels store forskjeller i ventetider hos legevaktene i landets kommuner, og hva som gjøres for å sikre at innbyggere slipper å vente uforholdsmessig lenge på lege

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En har gjennom diverse oppslag i media blitt gjort oppmerksom på tildels store forskjeller i ventetider hos legevaktene i landets kommuner. Dette skyldes at de enkelte legene som har legevakt har ansvaret for et svært ulikt antall innbyggere i sine respektive distrikt. Dette medfører svært lang ventetid noen steder.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at landets innbyggere slipper å vente uforholdsmessig lenge for å komme inn til legevakten?


Les hele debatten