Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hva Regjeringen har gjort for å fremskynde store kraftprosjekt i Midt-Norge, og når man kan forvente at kraftsituasjonen i regionen kan betegnes som "god"

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): 1. mai i fjor lovet statsministeren å sette spaden i jorden for gasskraftverket på Skogn. Til Trønder-Avisa 17. januar 2006 bekreftet statsråden at Midt-Norge styrer mot en alvorlig kraftkrise, og sa at nye utbyggingsplaner må på bordet veldig raskt. Det til tross, ingen større kraftprosjekt er iverksatt i regionen.

Hva har Regjeringen konkret gjort for å fremskynde store kraftprosjekt, og når kan man forvente at kraftsituasjonen i regionen igjen kan betegnes som "god"?


Les hele debatten