Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til barne- og likestillingsministeren

Om arbeid med samiske familier i barnevernet, og hvorvidt familieråd har blitt en innarbeidet metode de siste årene

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I St.meld. nr. 40 (2001-2002) ble det vist til at familieråd er en metode som kan brukes i arbeidet med samiske familier i barnevernet, da dette er en metode hvor personer i nettverket rundt familien (storfamilien) drøfter og planlegger hvordan de kan hjelpe til for å bedre livssituasjonen for barnet.

Er det statsrådens inntrykk at familieråd er tatt mer i bruk, og har blitt en innarbeidet metode i arbeidet med samiske familier i barnevernet de siste årene?


Les hele debatten