Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til landbruks- og matministeren

Om å få en snarlig avklaring om utvidelse av Mattilsynets åpningstider slik at handelsvirksomheten, bl.a. i Kirkenes, igjen kan få akseptable rammevilkår

Datert: 03.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 663 den 23. februar om mindre fleksible og kortere åpningstider for Mattilsynet og de problemer dette har medført bl.a. ved Kirkenes-terminalen. Statsråden svarte den gang at saken var under utredning med sikte på å finne en løsning. Ifølge den informasjon jeg har, er situasjonen i dag like uløst.

Hva vil statsråden gjøre for å få en snarlig avklaring om utvidelse av Mattilsynets åpningstider slik at handelsvirksomheten, bl.a. i Kirkenes, igjen kan få akseptable rammevilkår?


Les hele debatten