Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det er rimelig at strømabonnentene i Steigen må dekke kompensasjonen de har fått for å ha vært uten strøm i seks døgn gjennom økt nettleie

Datert: 10.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Strømabonnentene i Steigen var i januar uten strøm i seks døgn. Nord-Salten Kraftlag AL er ilagt et overtredelsesgebyr på 3 mill. kr grunnet manglende vedlikehold og kontroll av én av forsyningslinjene. Abonnentene har fått utbetalt kompensasjon på vel 10 mill. kr. Disse utgiftene legges inn i nettregnskapet i 2007 (KILE), som danner grunnlaget for nettleien for 2009.

Synes statsråden det er rimelig at abonnentene på denne måten må dekke ca. 60 pst. av kompensasjonen gjennom økt nettleie?


Les hele debatten