Spørretimespørsmål fra Johannes Flaat (Sp) til landbruksministeren

Om dyrevernloven gjelder for husdyr på beite i utmark der det er store rovdyr

Datert: 05.11.1996
Fremsatt av: Per Olaf Lundteigen (Sp)
Besvart: 27.11.1996 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Johannes Flaat (Sp)

Spørsmål

Johannes Flaat (Sp): "Diektoratet for naturforvaltning handler som om dyrevernloven er opphevet for husdyr som går på beite i utmark der det er store rovdyr.

Mener statsråden at dyrevernloven gjelder, og hva vil statsråden gjøre for at dyrevern får sin rettsmessige plass i slike saker?"


Les hele debatten