Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om på hvilken måte Regjeringen følger opp stortingsvedtaket om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for religiøse ledere

Datert: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Dagbladet 14. mai uttales det at det i dag kun er menighetsstyrene som legger rammene rundt de religiøse lederne. I statsbudsjettet for 2005 uttalte imidlertid daværende stortingsflertall at det var behov for å styrke opplæringen i samfunnskunnskap for religiøse ledere og at opplæringen skulle avsluttes med eksamen. Fra 1. september 2005 fikk imamene plikt til å gjennomføre 250 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap.

På hvilken måte følger Regjeringen opp stortingsvedtakene om opplæring for religiøse ledere?


Les hele debatten