Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt de norske normene for tunnelsikkerhet ivaretar sikkerheten godt nok, og om det bør iverksettes strakstiltak for å bedre sikkerheten i Hagantunnelen i Akershus og andre tunneler

Datert: 15.05.2007
Fremsatt av: Inge Hallgeir Solli (V)
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): EuroTAP har sikkerhetstestet 51 tunneler i 14 europeiske land. Hagantunnelen i Akershus er blant de 7 tunnelene som får karakteren "svært dårlig". Dette er en ettløpstunnel uten fysisk midtdeler. Det er ikke innført restriksjoner på transport av farlig gods.

Mener statsråden at de norske normene for tunnelsikkerhet ivaretar sikkerheten godt nok, og bør det iverksettes strakstiltak for å bedre sikkerheten i Hagantunnelen og andre norske tunneler?


Les hele debatten