Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at Helse Midt-Norge RHF holder tilbake ekstrabevilgningen for å dekke underskudd på slutten av året, noe som fører til innsparingstiltak hos bl.a. Helse Sunnmøre

Datert: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt med knappest mulig flertall at ekstrabevilgningen på 275 mill. kr som nå er vedtatt tilleggsbevilget til dette foretaket ikke skal fordeles etter ordinære kriterier internt i regionen, men er vedtatt holdt tilbake for å dekke underskudd på slutten av året. Dette medfører at en nå vurderer en rekke innsparingstiltak hos bl.a. Helse Sunnmøre. Som eksempler kan nevnes nedleggelse av psykiatritilbudet på Larsnes og Nevrohjemmet.

Mener statsråden dette er akseptabelt?


Les hele debatten