Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om økte midler til rv. 3 i Hedmark for å redusere det høye ulykkestallet

Datert: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Riksvei 3 i Hedmark har gjennom mange år vært preget av mange ulykker, også med døden til følge. Tiltak som nå er varslet for å redusere dette, er blant annet lavere fartsgrenser. Dette vil sikkert hjelpe noe, men veiens tilstand har også stor innvirkning på det høye ulykkestallet.

Vil statsråden bidra til at økte midler blir tilført denne viktige samferdselsåren?


Les hele debatten