Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om praksisen med å sende asylsøkere til andre land med henvisning til førsteasyllandsprinsippet

Datert: 29.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av justisminister Anne Holt

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): "Det finnes eksempler på asylsøkere som Norge har returnert til andre land med henvisning til førsteasyllandsprinsippet, men vedkommende har blitt returnert videre fra land til land.

Er justisministeren fornøyd med den norske praksisen på dette området, og ser hun noen mulige tiltak for å sikre asylsøkere behandling av sin asylsøknad i det første landet vedkommende søker asyl?"


Les hele debatten