Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren mener vår nasjonale kristne kulturarv ikke bør nedfelles i Grunnloven, og om å inngå i en bred diskusjon i Stortinget om den fremtidige kirkeordningen

Datert: 21.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF):


Les hele debatten