Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt det er riktig å prioritere OL fremfor helse-, omsorgs-, skole- og infrastrukturbehovene i Norge

Datert: 28.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP):


Les hele debatten