Muntlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt finansministeren har god samvittighet for at Regjeringen forsvarer formuesskatten i den formen den er, som innebærer at den rammer en rekke mennesker, bl.a. minstepensjonister

Datert: 18.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP):


Les hele debatten