Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Om å bidra til en overgang til mer grønn beskatning i budsjettene framover, slik at vi får bedre samsvar mellom økonomi og økologi

Datert: 18.04.2007
Besvart: 18.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V):


Les hele debatten