Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden vil revurdere sin manglende uro for at vi skal mangle lærere i årene fremover når vi ser på den dramatisk synkende rekrutteringen til allmennlærerutdanningen

Datert: 09.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H):


Les hele debatten