Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om manglende ambisjoner på fornyingsområdet, med tanke på å bygge ned byråkratiet, korte ned saksbehandlingstidene og digitalisere offentlig forvaltning

Datert: 16.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP):


Les hele debatten