Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om hemmelighold av saker i departementene, med henvisning til at statistikken for 2006 viser at hvert femte dokument er unndratt offentlighet

Datert: 16.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V):


Les hele debatten