Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å fjerne kvotetaket på utførsel av fisk som turistene fisker, når man nå ser konsekvensene av Regjeringens politikk i form av svikt i inntektene til turistnæringen

Datert: 16.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten