Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til fiskeri- og kystministeren

Om ikkje statsråden er bekymra for framtida for norsk fiskerinæring, med bakgrunn i at ein bl.a. slit med rekruttering av ungdom, vanskelige konkurranseforhold og pålagd NO¨x-avgift

Datert: 16.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten