Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om nye strategier for økt energiproduksjon, og hvorvidt man vil opprettholde målet om 30 TWh fra fornybare energikilder når Regjeringens tiltak og virkemidler ikke gir resultater i ny produksjon

Datert: 30.05.2007
Besvart: 30.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF):


Les hele debatten