Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til miljøvernministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med Statens forurensningstilsyns håndtering av giftdumpingen ved Malmøykalven i indre Oslofjord

Datert: 03.10.2007
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er stor uro hos befolkningen både i Oslo, Oppegård og Nesodden knyttet til den giftdumpingen som skjer ved Malmøykalven i indre Oslofjord. Statsråden har tidligere uttrykt forståelse for en slik uro og forsikret seg om at Statens forurensningstilsyn nøye overvåker at utslippstillatelsen overholdes. Like fullt innrømmer nå Secora at steinmasser er dumpet ved Malmøykalven i strid med tillatelsen, men uten at SFT merket noe.

Er statsråden tilfreds med SFTs håndtering av situasjonen?


Les hele debatten