Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om fradragsrett for mva. på byggekostnader ved forsinket registrering av mva.-pliktig utleievirksomhet

Datert: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Frivillig registrering for selskaper som skal drive mva. pliktig utleie etter forskrift 117 må skje senest i den avgiftstermin det første leieforhold starter for at man skal få fradrag for mva. på byggekostnadene. Hvis man av ulike grunner er forsinket slik at utleieforholdet har løpt bare en kort tid før registrering, tapes fradragsretten for all mva. på byggekostnader.

Hva vil statsråden foreta seg for at slik forsinket registrering kan rettes opp når alle formaliteter ellers i forhold til mva. kan dokumenteres?


Les hele debatten