Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om en mulig verifiseringsordning av utenlandsk skolegang, for å sikre at minoritetsbarn som kommer tilbake til norsk skole etter et lengre opphold ved utenlandske skoler, får et tilpasset tilbud

Datert: 04.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): På hvilken måte vil statsråden sikre at minoritetsbarn som kommer tilbake til norsk skole etter lengre opphold ved utenlandske skoler får et tilbud som er tilstrekkelig tilpasset dem, og har statsråden vurdert om det er mulig å se på ytterligere tiltak knyttet til en mulig verifiseringsordning av utenlandsk skolegang?


Les hele debatten