Spørretimespørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvilke konkrete virkemidler Regjeringen vil bruke for å hindre en kraftkrise i Midt-Norge de nærmeste årene

Datert: 04.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): Regjeringen har over lengre tid lovet omfattende tiltak for å hindre en kraftkrise i Midt-Norge. Et av de planlagte tiltakene var mobile gasskraftverk, men nå har statsråden varslet at disse ikke skal benyttes. Regjeringen har ikke gjort noe for å stimulere til gasskraftprosjekt i regionen, og Regjeringens fornybarsatsing har lagt de fleste fornybarprosjekt på is.

Hvilke konkrete virkemidler vil Regjeringen bruke for å hindre en kraftkrise i Midt-Norge de nærmeste årene?


Les hele debatten