Spørretimespørsmål fra Harald Victor Hove (H) til samferdselsministeren

Om at Vegdirektoratet har sagt nei til Bergen kommunes søknad om å avvikle piggdekkgebyret, til tross for at det var en lokalpolitisk avgjørelse om innføring av avgiften

Datert: 04.10.2007
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Harald Victor Hove (H)

Spørsmål

Harald Victor Hove (H): Etter vedtak i Bergen bystyre ble det innført piggdekkgebyr for bilister i Bergen kommune. Forutsetningen for dette vedtaket var imidlertid at det ikke bare ville være en lokalpolitisk avgjørelse om innføring, men også avskaffelse av denne avgiften. Bergen bystyre har gjort sitt vedtak om å avvikle avgiften som kommunen selv innførte, men svaret fra Vegdirektoratet er nei.

Synes statsråden at Vegdirektoratets håndtering av kommunens søknad om avgiftsavviklingen er i tråd med ministerens lokaldemokratiske sinnelag?


Les hele debatten