Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om senkingen av hvalskuta "Willassen Senior", og å forhindre at eierne alene må bære det totale tapet for en handling som anses å være et angrep på norsk hvalfangstnæring

Datert: 05.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Med fatale følger for eier ble hvalskuta Willassen Senior senket ved kai i Svolvær den 31. august. Ingen beviser mht. hvem som har utøvd dette grove skadeverket foreligger, noe som medfører at forsikringsselskap så langt ikke har påtatt seg ansvar i saken. Flere ser på senkingen som et angrep på norsk hvalfangstnæring.

Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at eierne av skuta alene må bære det totale tapet, for en handling som sannsynligvis må ansees å være et angrep på en samlet norsk sjøpattedyrnæring?


Les hele debatten