Spørretimespørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om at regelverket om kjønnsfordeling i kommunale utvalg fratar flere kvinner i kommunestyrer med høy kvinneandel muligheten til verv

Datert: 16.10.2007

Besvart: 24.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): I mitt lokallag har FrP fått inn syv kvinner og tre menn i kommunestyret, altså 70 pst. kvinneandel. Vi skal fordele to verv i hvert utvalg og må fremme forslag om en kvinne og en mann i hvert utvalg i henhold til regelverket om kjønnsfordeling. Det betyr at flere av kvinnene blir fratatt muligheten. Samtidig må partiet overtale menn som står langt nede på listen.

Er statsråden fornøyd med et lovverk som hindrer kvinnene i å engasjere seg i lokalpolitikken?


Les hele debatten