Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om den manglende satsingen på fornybar energi, med henvisning til dårlige rammebetingelser, økt skattlegging av vannkraft og påslag i strømprisene pga. CO¨2-kvotesystemet

Datert: 17.10.2007
Besvart: 17.10.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Jeg må jo først få lov å benytte anledningen til å gratulere statsministeren med Regjeringens toårsdag. Det er sikkert slik at Regjeringen finner grunn til å feire, men jeg tror det er mange der ute som føler seg lurt av de mange løftebrudd denne regjeringen har kommet med.

Et av løftebruddene som Regjeringen definitivt har, er den manglende satsingen på fornybar energi. Norge er i stedet for å være et fyrtårn, blitt et av de dårligste landene i Europa. Vi ser at tidevannsprosjektet flytter ut, at vindkraft- og vannkraftprosjektet legges på is - ja, det er sågar blitt slik at en rekke selskaper vurderer å legge sin virksomhet til utlandet på grunn av for dårlige rammebetingelser i Norge.

I det fremlagte statsbudsjettet har Regjeringen også varslet en økt skattlegging av vannkraft, og dette skjer i en situasjon hvor vi fra nyttår vil få et i hvert fall mulig påslag i strømprisene på 10 - 20 øre pr. kWh på grunn av CO2-kvotesystemet som trer i kraft. Det betyr at norske forbrukere risikerer å bli straffet til tross for at de bruker verdens reneste energi, mens Regjeringen sitter og henter hele gevinsten i form av utbytte, i form av avgifter, i form av moms osv.

Når har Regjeringen tenkt å begynne å innfri på satsingen på fornybar energi, slik at Norge kan være det ledende land i Europa på produksjon av ren og fornybar energi, og på en slik måte at ikke våre forbrukere straffes, men snarere tvert imot slik at vi kan begynne å forsyne Europa med ren og fornybar energi, slik at forbrukerne ikke blir straffet økonomisk for dette?


Les hele debatten