Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvern- og utviklingsministeren

Om at konfliktnivået i rovviltpolitikken øker, og hvorvidt økt konsentrasjon i de berørte områder er i tråd med de forutsetningene Stortinget la til grunn for forliket

Datert: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Vi har nå tre års erfaring med rovviltpolitikken etter forliket. Konfliktnivået skulle ned, men øker stadig. Statsråden og myndighetene holder seg til bestandsmålet mens det er åpenbart at en rekke av de andre forutsetningene Stortinget la til grunn for forliket ikke er holdbare. Konfliktnivået øker sterkt og i Nationen den 17. oktober signaliseres økt konsentrasjon i de berørte områder.

Mener statsråden at denne konsentrasjonspolitikken er i tråd med Stortingets intensjon?


Les hele debatten