Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til statsministeren

Om statsministerens syn på uttalelser i Fellesforbundet, som bl.a. kommer med sterke ord mot arbeidsinnvandring for å løse arbeidskraftutfordringene i Norge

Datert: 17.10.2007
Besvart: 17.10.2007 av statsminister Jens Stoltenberg

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): La meg også få begynne mitt hovedspørsmål med å få lov til å gratulere med det jeg forstår blir kveldens pølsefest, der statsministeren allerede har prognosert at det kommer til å bli god stemning. Jeg må si jeg var litt bekymret da jeg våknet til hovedstadens nyheter i dag tidlig om problemer i Oslo. Jeg håper at statsministeren sørger for at det blir alternativer til vann å drikke for Regjeringens medlemmer. Det er bare god politikk vi vil ha ut av Regjeringen framover.

Så til det som er min problemstilling i hovedspørsmålet, og som går tilbake til det representanten Høybråten reiste i sitt spørsmål til statsministeren, nemlig om Fellesforbundets landsmøte som vedtok en rekke uttalelser som det skal bli interessant å få høre statsministerens vurderinger av. Det gjelder særlig i en situasjon hvor de fleste bransjer, både offentlige og private, sliter i sin strategi med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Summen av disse vedtakene vil gjøre det vanskeligere.

Som vi har vært innom i forrige spørsmål, stiller det for det første krav til en minst like god AFP-avtale, hvor det bl.a. skal kompenseres for eventuelle framtidige levealdersjusteringer og spesielle skattefordeler som vi har hørt om, og som i seg selv er et bidrag til at mange fort velger å gå ut av arbeidslivet som 62-åringer.

Fellesforbundet sier også at Regjeringen må bruke retten til å reservere seg mot EUs tjenestedirektiv, som åpenbart er et bidrag til å redusere tilbudet til kapasitet og arbeidskraft i norsk økonomi. Det siste og kanskje mest oppsiktsvekkende er at Fellesforbundet kommer med usedvanlig sterke ordelag mot arbeidsinnvandring for å løse arbeidskraftutfordringene i Norge:

«Det er dessuten umoralsk om vi i rike Norge skulle ta i bruk en arbeidsmarkedspolitikk som bygger på at vi skal hente arbeidstakere fra andre land for å løse våre utfordringer.»

Jeg vet ikke hvilket uttrykk jeg ville brukt om ett parti – eller noen partier – i Stortinget skulle komme med så kraftige uttalelser mot arbeidsinnvandring, men det vil være interessant for meg å høre statsministerens syn på dette. Hvilke av disse kravene mener statsministeren at Regjeringen naturlig bør imøtekomme innenfor det faglig-politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Fellesforbundet?


Les hele debatten