Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om å sikre nødvendig opprustning av vannkraftverkene slik at potensialet for økt produksjon blir utnyttet

Datert: 18.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vi produserer mye ren energi i Norge gjennom våre naturgitte forutsetninger. Likevel er det et større potensial å ta ut gjennom opprusting og noe utvidelser av våre vannkraftverk. Det foreligger ulike utregninger på hvor mye ny energi dette vil gi.

Hvilke virkemidler og tiltak vil statsråden bruke overfor energibransjen for å sikre nødvendig opprusting av vannkraftverkene slik at potensialet for økt produksjon blir utnyttet?


Les hele debatten