Spørretimespørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Om å fremme utvikling av et universelt utformet transporttilbud, på bakgrunn av at transportører ikke legger til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan benytte deres tilbud

Datert: 11.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Et flyselskap som opererer fra Gardermoen, avviste nylig en funksjonshemmet fra å gjennomføre en forhåndsbestilt reise. Funksjonshemmede brukere av Flytoget opplever at de blir bedt om å vente til senere avganger fordi det ikke er tid til å trekke ut handikaprampen på toget.

Hvilke reaksjonsformer er tilgjengelige mot transportører som ikke legger til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan benytte deres tilbud, og hva vil statsråden gjøre for å fremme utvikling av et universelt utformet transporttilbud?


Les hele debatten