Spørretimespørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til samferdselsministeren

Om å sikre en tilfredsstillende og oppdatert informasjon og varsling til trafikantene under oppgradering av Haukelitunnelen og Røldalstunnelen

Datert: 18.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): E134 er vegpulsåren mellom Østlandet og Sørvestlandet. Det pågår oppgradering i både Haukelitunnelen og Røldalstunnelen. På grunn av snø blir omkjøringsvei nå stengt. Timelange ventetider i begge tunneler er dårlig varslet og påfører uholdbare forsinkelser, og rammer særlig næringstrafikken.

Hva gjør statsråden for å sikre en tilfredsstillende og oppdatert informasjon og varsling for trafikantene?


Les hele debatten