Muntlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å gjenopprette tilliten til staten i norsk næringsliv, etter Regjeringens uryddige eierskapspolitikk og uforutsigbare håndtering av omstillinger i statseide bedrifter

Datert: 24.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Etter to år må vi konstatere at den lovde, aktive næringspolitikken er blitt til en uforutsigbar og aktivistisk politikk, som verken skaper arbeidsplasser eller økonomiske verdier. Gode rammevilkår for strategiske næringer har vi heller ikke sett noe til, heller tvert imot. Eierskapspolitikken er blitt uryddig. Det startet med skifte at styrelederen i Statoil i 2006, hvor statsministeren til slutt droppet sin egen kandidat etter opprør i regjeringspartiene og etter sterkt press fra LO. Staten virker uforutsigbar når de statseide bedriftene gjør omstilling, som Telenor og Hydro i forbindelse med salg av Opplysningen 1881, salg av Telenor Satellite Services og salg av Hydro Polymers. Omstilling følges systematisk med krav om statlig inngrep og med krav om oppsigelse av ledelse i de statseide bedriftene fra regjeringspartiene. Så har vi Hydro, hvor næringsministeren avsatte styreleder Reinås i strid med alle spilleregler. Det skjedde som følge av mediepress, ikke som følge av sakens reelle innhold, som departementet visste om lang tid i forveien.

Enkelte ledere i de statseide bedriftene har vært utsatt for mobbekampanjer fra regjeringspartiene over flere år. Status er at to av våre største statseide bedrifter ikke har en valgt styreleder, og at tre styrerepresentanter i Hydro ikke tar gjenvalg i protest mot Regjeringens eierskapspolitikk. Statsministeren kommer med et relativt uforståelig utspill om at toppledere er tillitsvalgte, som om de jobber i LO. Det er blitt vanskelig å rekruttere dyktige folk til styrene.

Verdens største fondsforvalter, Fidelity, retter i brevs form skarp kritikk mot Regjeringens håndtering av Reinås-saken og mener at det kan skade verdiene i Norsk Hydro. Oslo børs har flere ganger advart mot at vi har fått tilbake aksjerabatten på statseide bedrifter som følge av manglende tillit til statens eierskap.

Dette rotet går utover bedriftene, utover næringslivet generelt og utover det norske folk som eier i disse bedriftene. Hva vil næringsministeren gjøre for å gjenopprette tilliten til staten som eier i norsk næringsliv?


Les hele debatten