Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om Regjeringens lave krav til å definere hva som er bredbånd, og hva som er den reelle dekningsgraden og behovet for utbygging dersom man legger leverandørenes kapasitet til grunn

Datert: 24.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I statsbudsjettet for 2008 foreslås det å kutte kraftig i bevilgningene til bredbånd. Begrunnelsen er at bredbåndsdekningen snart nærmer seg 100 pst. Dette hevdes med bakgrunn i Teleplans dekningsanalyse for 2007. I denne rapporten definerer en bredbånd som kapasiteter over 640 kbit/s. Ja, det er slik at man kan se web-tv fra Stortinget, men man kan altså ikke se NRK TV på web, og man kan heller ikke se TV 2 på web. Det er definisjonen på bredbånd fra Teleplan. Dette er langt unna de 1 500 kbit/s som de fleste Internett-leverandørene i dag leverer som et minimum, men det er klart at med så lave krav til å definere hva som er bredbånd, kan man jo sole seg i glansen av at man har oppnådd nesten 100 pst. Spørsmålet blir allikevel: Er det slik at Regjeringen definerer 640 kbit/s som et tilstrekkelig bredbånd for folk flest, og hva er den reelle dekningsgraden og behovet for ytterligere midler til utbygging dersom man skal legge leverandørenes kapasitet og ønske til grunn?


Les hele debatten