Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor statsråden vil tvinge gjennom en sammenslåing av Mattilsynets virksomhet i Larvik og Tønsberg som er kvalitetsreduserende

Datert: 26.10.2007
Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mattilsynet i Vestfold er av eierdepartementene pålagt å bedre ressursutnyttelsen. Det medfører at Mattilsynet vil legge ned sin virksomhet i Larvik og flytte den til Tønsberg. Det foreligger ingen dokumentasjon på at dette vil bidra til en mer effektiv eller rimeligere tjenesteproduksjon. I Larvik/Sandefjord ligger de store næringsmiddelprodusentene i fylket. Larvik havn er regionhavn med kraftig økende godsmengde.

Hvorfor vil statsråden tvinge gjennom en sammenslåing som er meningsløs og kvalitetsreduserende?


Les hele debatten