Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Om at det ikke er foreslått midler til jernbaneløsning i tunnel gjennom Moss, til tross for at et bredt politisk flertall har sluttet seg til at det skal være neste prosjekt som står for tur på Østfoldbanen

Datert: 30.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): I tråd med et bredt politisk flertall både på kommune- og fylkesnivå i Østfold, har Stortinget gjentatte ganger sluttet seg til at det første prosjektet som nå står for tur på Østfoldbanen, skal være jernbaneløsningen i tunnel gjennom Moss. Lokalt er det investert meget store beløp i tillit til at myndighetene ville følge opp sine egne løfter. I statsbudsjettet for 2008 er det ikke foreslått noen midler til det videre arbeid.

Synes statsråden det er akseptabelt å behandle et helt bysamfunn/region på denne måten?


Les hele debatten