Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om å sikre urmakerfagets fremtid i Norge

Datert: 30.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): For tiden finnes det ikke noe undervisningstilbud i urmakerfaget i Norge.

Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å sikre urmakerfagets fremtid i Norge?


Les hele debatten