Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til fiskeri- og kystministeren

Om tiltak for å bedre sikkerheten for fiskerne på Mørekysten etter dødsulykker og flere nestenulykker

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): I den siste tiden har det dessverre vært dødsulykker og flere nestenulykker i "dødsleia" på Møre. Ifølge avisen Fiskaren inntraff to nestenulykker på sunnmørskysten bare i løpet av ei uke i slutten av oktober. På grunn av økt trafikk av større fartøy nær og langs kysten, har situasjonen for sjarkflåten forverret seg kraftig de siste årene.

Hvilke tiltak vil statsråden, eventuelt i samarbeid med andre statsråder, sette inn for å bedre sikkerheten for fiskerne på Mørekysten?


Les hele debatten