Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å ta initiativ til å endre visumpraksisen i UDI, slik at man i større grad imøtekommer unges behov for å besøke hverandre før ekteskap

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Flere utenlandske statsborgere med kjæreste i Norge har ikke fått innvilget visum. Praktiseringen av regelverket gjør det nesten umulig å komme på besøk til Norge hvis du er fra visse land. Dette til tross for at det fremvises både lønnsslipp og gis økonomisk garanti. I brev fra UDI sies det at praksisen er å avslå nær alle søknader fra bestemte land.

Vil statsråden ta initiativ overfor UDI slik at visumpraksisen endres, blir mer fleksibel og i større grad imøtekommer unges behov for å besøke hverandre før ekteskap?


Les hele debatten