Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til kulturministeren

Om at TV-rettigheter for store sportsbegivenheter selges til utenlandske selskaper med videresalg til selskaper med begrenset dekning i Norge

Datert: 02.10.1996
Besvart: 27.11.1996 av kulturminister Turid Birkeland

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Det er en tiltagende tendens til at TV-rettigheter for store sportsbegivenheter selges til utenlandske selskaper, som så videreselger dette til svært høye priser til TV-selskaper som har relativt begrenset dekning i Norge.

Hvordan ser statsråden på dette ut fra en media- og idrettspolitisk synsvinkel, og er det noe statsråden kan og vil gjøre?"


Les hele debatten