Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om årsaken til at Capio Anoreksi Senter fremdeles venter på svar på sin søknad om å bli innlemmet i fritt sykehusvalg

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Dagbladet 21. oktober og i Fredrikstad Blad 28. oktober i år kan vi lese om 2 tilfeller hvor jenter med anoreksi ikke får nødvendig helsehjelp selv om det finnes ledig kapasitet ved Capio Anoreksi Senter. Jeg har mottatt mange henvendelser fra fortvilete anoreksisyke og pårørende, og også fra en far som tidligere har mistet en datter på grunn av for dårlig behandlingstilbud.

Hva er årsaken til at Capio Anoreksi Senter fremdeles etter 6 måneder venter på svar på sin søknad om å bli innlemmet i fritt sykehusvalg?


Les hele debatten