Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for en endelig beslutning om organiseringen av det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest, som også får tilslutning i Helse Stavanger

Datert: 31.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Administrasjonen i Helse Vest har igjen fremmet et forslag om organiseringen av det nevrokirurgiske tilbudet i regionen som strider mot vedtakene i Helse Stavanger. Helse Vest mener i innstillingen at vedtaket endelig bør vedtas av foretaksmøte.

Vil statsråden sørge for å få en endelig beslutning i denne saken som også får tilslutning i Helse Stavanger?


Les hele debatten